• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteNowa epoka dla greckiego przewoźnika lotniczego Olimpiaki

(ERT)  Rzecznik rządu Theodoros Roussopoulos określił zezwolenie Komisji Europejskiej na zachowanie obecnej nazwy „Linie Lotnicze Olimpiaki” i kół olimpijskich jako duży sukces. Jednocześnie dodał, że mitem jest, że prywatyzacja firmy sprawi, że oddalone regiony zostaną  pozbawione rejsów lotniczych Olimpiaki.
Minister transportu Kostis Chadzidakis określił plan uzdrowienia jako „dużą interwencję strukturalną kładącą kres długoletniemu problemowi” i oświadczył, że interesy zatrudnionych zostały zagwarantowane, ponieważ plan przewiduje zatrudnienie części pracowników w nowych firmach lub w innych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, oraz przejście na emeryturę, a szczególną troską objęci zostaną pracownicy sezonowi.
Dzisiaj pracownicy Linii Lotniczych Olimpiaki zorganizowali pikietę protestacyjną na jednym z pasów startowych lotniska im.Eleftheriosa Wenizelosa w Atenach i zapowiedzieli dalsze akcje protestacyjne ale nie strajki.
Advertisement