• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce sitePRZYZNANIE W WARSZAWIE NAGRODY DLA DIMITRIS’A DIMITRIADIS’A, BYŁEGO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU SPOŁECZNO EKONOMICZNEGO

dimitriadisBusiness Center Club – największa organizacja przedsiębiorców w Polsce, zrzeszająca ponad 1200 członków – zorganizował 3 kwietnia w warszawskim Centrum Olimpijskim uroczystość, podczas której wręczono nagody przedstawicielom biznesu. Oprócz uhonorowanych przedsiębiorców z Polski, BBC wyróżnił również Dimitris’a Dimitriadis’a, który do 2008 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (Εuropean Economic and Social Committee).

Europejski Komitet Społeczno – Ekonomiczny stanowi pomost w komunikacji pomiędzy unijnymi organami a społeczeństwem obywatelskim, czyli pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami oraz różnymi grupami interesów (konsumenci, przedstawiciele organizacji ochrony środowiska itp).

W ramach konsultacji Europejskiej Polityki Społeczno – Ekonomicznej  ze społeczeństwami obywatelskimi państw członkowskich Business Center Club przyznał nagrodę dla Dimitris’a Dimitriadisa, odznaczając go za wkład w promowaniu europejskiej przedsiębiorczości.

 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Business Center Club – η μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση στην Πολωνία, πού συσπειρώνει στους κόλπους της 1.200 περίπου μέλη – πραγματοποίησε στις 3 Απριλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο της Βαρσοβίας εκδήλωση βράβευσης της επιχειρηματικότητας.

Πέρα από τους Πολωνούς επιχειρηματίες που τιμήθηκαν, το BCC βράβευσε και τον Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος και διετέλεσε μέχρι το 2008 Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Εuropean Economic and Social Committee)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή των εργοδοτών και εργαζομένων αλλά και των διαφόρων ομάδων συμφερόντων (καταναλωτών, εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής με τις κοινωνίες πολιτών των κρατών μελών, εντάσσεται και η βράβευση του Δημήτρη Δημητριάδη από το Business Center Club, που τον τίμησε για την συμβολή του στην προώθηση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.