• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce sitePrzemówienie wiceministra spraw wewnętrznych p. Phristos’a Zois’a pt “Usługi elektroniczne dla obywateli: Przypadek Grecki”

(WARSZAWA, 23.4)  W Warszawie w dniach 23 i 24 kwietnia odbyło się Międzynarodowe Forum Liderów Usług dla Obywateli, w którym uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grecji, Pan .
W swoim wystąpieniu pod tytułem „Usługi elektroniczne dla obywateli. Przypadek grecki”, Pan Zois zaznaczył, że główną osią polityki greckiego rządu jest promocja skutecznego państwa o nowoczesnych strukturach, które w pełni wykorzystuje możliwości technologii i administracyjnego zarządzania.
Pan Zois omówił szczególnie Narodową Sieć Administracji Pulbicznej „Sizevxis”, czyli największy program telekomunikacji sektora publicznego w Grecji, pozwalajacy organom administracji publicznej na wzajemne komunikowanie się. Wiceminister przedstawił równiez narodowy portal internetowy „Hermes”, który zmierza do stworzenia jednolitego systemu świadczenia usług na rzecz cyfrowej komunikacji dla obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej dzięki automatycznemu połączeniu miejsc w sieci publicznej.
Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grecji odniosł się w szczególności do projektu Centrum Obsługi Klientów (COK) i zaznaczył, że „w Grecji jesteśmy dumni z tej koncepcji, nagrodzonej przez Unię Europejską tytułem “Good Practice” w  2007 roku.
Zgodnie z wystąpieniem Pana Zois’a, „na terenie Grecji działa dziś 1064 stanowisk Centrum Obsługi Klienta, które przeprowadzają 1064 poświadczonych procedur i służą ponad 60.000 obywatelom tygodniowo. Portal internetowy COK otrzymuje ponad 2 miliony połączeń telefonicznych rocznie poprzez centrale telefoniczną pod numerem 1500, umożliwiając przedsiębiorstwom i firmom otrzymywanie do 93 zaświadczeń i innych dokumentów. Pracujemy na rzecz stworzenia Spółek Ograniczonej Odpowiedzialności za pośrednictwem COK. Ta innowacyjność pozwoli Grecji uzyskać 28 miejsce w światowym rankingu konkurencyjności, zgodnie z raportem Banku Światowego”.