• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce sitePatriarcha Konstantynopola Bartłomiej I z wizytą w Polsce

Na zaproszenie polskiej cerkwi prawosławnej w poniedziałek po południu przyjeżdża ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

Jak poinformował PAP rzecznik polskiej cerkwi ks. Henryk Paprocki, patriarcha Bartłomiej odwiedzi: Warszawę, Lublin i Świętą Górę Grabarkę koło Siemiatycz, gdzie weźmie udział w prawosławnych obchodach uroczystości Przemienienia Pańskiego i 300. rocznicy pierwszego cudu w tym miejscu.
W pierwszym dniu wizyty patriarcha weźmie udział w nabożeństwie w prawosławnej Cerkwi Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze, a we wtorek ma się spotkać z marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną.
W piątek w Lublinie Bartłomiej otrzyma tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przyznano mu go jako wyraz uznania “dla niezwykle aktywnego przywódcy duchowego”, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola, “orędownika pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego”.
Podczas ceremonii wręczenia tytułu laudację wygłosi metropolita lubelski i wielki kanclerz KUL abp Józef Życiński.
Jest to czwarta wizyta Bartłomieja I w Polsce. Pierwszy raz przybył do Polski w październiku 1998 roku na zaproszenie polskiej cerkwi i władz państwowych. Spotkał się wówczas z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, prymasem Polski kardynałem Józefem Glempem i premierem Jerzym Buzkiem. Oprócz Warszawy odwiedził wówczas Białystok, Częstochowę, Kraków i Oświęcim.
Po raz drugi patriarcha Konstantynopola był w naszym kraju w styczniu 2000 roku na zaproszenie marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Spotkał się wówczas z prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem, prymasem Glempem oraz Polską Radą Ekumeniczną. Wystąpił też przed polskim parlamentem.
Z trzecią krótką wizytą w Polsce Bartłomiej przebywał na początku czerwca 2003 roku. Głównym celem jego pobytu było uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum ekologicznym w Gdyni.
Bartłomiej I (Dimitrios Archondonis) urodził się 29 lutego 1940 r. na należącej do Turcji wyspie Imbros. W 1961 r. ukończył szkołę teologiczną na wyspie Chalki i został wyświęcony na diakona. Po święceniach otrzymał imię Bartłomiej.
Przez trzy lata służył w armii tureckiej, a w latach 1963-68 studiował w Rzymie na Papieskim Instytucie Wschodnim. W 1968 r. uzyskał tam doktorat na podstawie rozprawy “Kodyfikacja świętych kanonów oraz instytucji kanonicznych w Kościele prawosławnym”. Studia kontynuował w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bosey koło Genewy (w Szwajcarii) i na Uniwersytecie Monachijskim w Niemczech.
Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1969 r. został kierownikiem biura przy patriarsze Dimitriosie. Od 1973 roku jest biskupem, a od 1990 r. – metropolitą i dziekanem soboru biskupów. Przez osiem lat był zastępcą przewodniczącego Komisji “Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. W 1991 roku został członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK i wkrótce, w tym samym roku, wybrano go patriarchą ekumenicznym.
Z inicjatywy Bartłomieja I w 1992 r. w Istambule odbyło się pierwsze spotkanie zwierzchników Kościołów prawosławnych. Patriarcha jest zaangażowany w rozwój dialogu z islamem i judaizmem. Wiele uwagi przywiązuje do spraw ochrony środowiska. Biegle włada siedmioma językami. Ma tytułu doktora honoris causa wielu uczelni teologicznych i świeckich w USA, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach.
Wielokrotnie reprezentował Kościół prawosławny na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach teologicznych i ekumenicznych. W latach 1989-91 przewodniczył delegacji Patriarchatu Ekumenicznego, udającej się – zgodnie z wieloletnią tradycją – do Rzymu na uroczystości św. Piotra i Pawła, a już jako głowa swego Kościoła kilkakrotnie odwiedzał papieża Jana Pawła II. Kilkakrotnie był gościem świeckich organizacji międzynarodowych. Dwukrotnie – w 1993 i 1994 r. – złożył wizytę w Radzie Europy i przemawiał w Parlamencie Europejskim.
(PAP)
Advertisement