• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteGrecja: Spadek importu oraz wzrost eksportu

“Grecja: Spadek importu oraz wzrost eksportu”

W styczniu b.r. został odnotowany spadek łącznej wartości eksportu o 14,8%. Dane dotyczące eksportu nie uwzględniają olei mineralnych. Łączna wartość eksportu wyniosła 2.263,4 mln. Euro wobec 2.655,1 mln Euro w porównaniu ze styczniem 2011.
Łączna wartość importu wyniosła 2.625,7 mln Euro wobec 3.916,4 mln Euro w styczniu 2011.
Łączna wartość eksportu w styczniu 2012 osiągnęła kwotę 1.580,2 mln Euro wobec 1.437,3, w zestawieniu ze styczniem 2011.
Łączna wartość eksportu, nie uwzględniająca olei mineralnych w miesiącu styczniu 2012 osiągnęła kwotę 1.226,4 wobec stycznia 2011, odnotowując wzrost o 3,2%.
W okresie dwunastu miesięcy od lutego 2011 do stycznia 2012, łączna wartość eksportu, nie uwzględniająca olei mineralnych wykazała wzrost o 8,0% w porównaniu z analogicznym dwunastomiesięcznym okresem 2010 – 2011.
Łączna wartość importu, nie uwzględniająca olei mineralnych, spadła o 13,2% w porównaniu z analogicznym dwunastomiesięcznym okresem 2010 – 2011.

Zgodnie z Greckim Urzędem Statystycznym (ELSTAT) dane statystyczne dotyczące importu i eksportu olei mineralnych obliczane są zgodnie z danymi pochodzącymi z urzędów celnych. „Niekompletne deklaracje celne”  dotyczące olei mineralnych, po przeprowadzonej kontroli za miesiąc styczeń 2011 zostały uwzględnione w statystykach handlu zagranicznego. Dla tej kategorii produktów odpowiednie przetwarzanie deklaracji za miesiąc 2012 nie zostało zakończone  i nie zostały uwzględnione one w całości, co w konsekwencji przyczynia się do nieporównywalności danych odnoszących się do miesięcy styczeń 2012 i styczeń 2011. W przypadku importu olei mineralnych nieporównywalność danych dotyczy również miesięcy od października do grudnia 2011.

Pod linkiem strony internetowej „Greece is changing”, dostępne są informacje na temat poprawy deficytu transakcji bieżących w okresie 2010-2011: http://cdn.greeceischanging.com/wp-content/uploads/2012/02/COMPETITIVENESS_RECOVERING.pdf

Πτώση εισαγωγών και αύξηση εξαγωγών

Μείωση 14,8% κατέγραψε η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Ιανουάριο, στα 2.263,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.655,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 2.625,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.916,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.580,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.437,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.
Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.226,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.188,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.
Σχετικά με το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο 2010 – 2011.

Όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών των πετρελαιοειδών, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι υπολογίζονται σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία. Οι “ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις”, που αφορούν στα πετρελαιοειδή, μετά από τον έλεγχό τους, για τον Ιανουάριο 2011 έχουν ενσωματωθεί στην κατάρτιση των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων οι αντίστοιχες διασαφήσεις για τον Ιανουάριο 2012 δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενσωματωθεί στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα τη μη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου 2012 και Ιανουαρίου 2011. Στην περίπτωση των εισαγωγών πετρελαιοειδών η μη συγκρισιμότητα περιλαμβάνει και τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2011.

 Στοιχεία για τη βελτίωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών για τα έτη 2010 – 2011 στην ιστοσελίδα του Greece is changing : http://cdn.greeceischanging.com/wp-content/uploads/2012/02/COMPETITIVENESS_RECOVERING.pdf

Advertisement