• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteNowa epoka dla greckiego przewoźnika lotniczego Olimpiaki

(ERT)  Rzecznik rządu Theodoros Roussopoulos określił zezwolenie Komisji Europejskiej na zachowanie obecnej nazwy „Linie Lotnicze Olimpiaki” i kół olimpijskich jako duży sukces. Jednocześnie dodał, że mitem jest, że prywatyzacja firmy sprawi, że oddalone regiony zostaną  pozbawione rejsów lotniczych Olimpiaki.
Minister transportu Kostis Chadzidakis określił plan uzdrowienia jako „dużą interwencję strukturalną kładącą kres długoletniemu problemowi” i oświadczył, że interesy zatrudnionych zostały zagwarantowane, ponieważ plan przewiduje zatrudnienie części pracowników w nowych firmach lub w innych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, oraz przejście na emeryturę, a szczególną troską objęci zostaną pracownicy sezonowi.
Dzisiaj pracownicy Linii Lotniczych Olimpiaki zorganizowali pikietę protestacyjną na jednym z pasów startowych lotniska im.Eleftheriosa Wenizelosa w Atenach i zapowiedzieli dalsze akcje protestacyjne ale nie strajki.
Advertisement

Koncert Saviny Janatu w Warszawie

Podczas tegorocznego warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur odbędzie się koncert Saviny Janatu (do posłuchania: klip1,klip2) niezwykłej greckiej pieśniarki, łączącej muzykę różnych stron świata z free jazzem, poezją śpiewaną, piosenką aktorką, muzyką teatralną i sztuką wolnej improwizacji.
W jej repertuarze znajdziemy pieśni Grecji, południowej Italii, Sardynii, Hiszpanii, Tunezji, Libanu, Armenii czy Karaibów. W repertuarze greckim znana jest np. ze znakomitych wykonań utworów Manosa Chadzidakisa.
Wielokrotnie nagradzana za granicą, w Polsce do tej pory nieznana.

Savina Janatu i towarzysząca jej znana orkiestra Primavera en Salonico wystąpi 15 września o godzinie 19-ej w festiwalowym Namiocie pod Pałacem Kultury, od strony ulicy Świętokrzyskiej.

Ze względu na duże zainteresowanie i szybko rozchodzące się bilety (w cenie 10 zł), wszyscy zainteresowani powinni kontaktować się z Biurem Festiwalu w najbliższych dniach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.festival.warszawa.pl/

Strona internetowa Saviny Janatu  http://www.savinayannatou.com/eng/index.php