• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteΟμιλία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στην συνάντηση των προϊσταμένων Γραφείων Τύπου Εξωτερικού

Την Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εκδηλώσεων (Κέντρου Τύπου) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης η συνάντηση των προϊσταμένων ΓΤΕ και Γραφείων ΕΟΤ, στις εργασίες της οποίας παρέστη ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου. Η ομιλία του Πρωθυπουργού επικεντρώθηκε στην Ελλάδα που αλλάζει και στην ανάδειξη της κρίσης – και της αρνητικής για την χώρα μας δημοσιότητας που την συνόδεψε – ως μιας ευκαιρίας για την οικοδόμηση μιας νέας ταυτότητας που θα επιανατοποθετεί την Ελλάδα στον κόσμο. Προσδιόρισε επίσης τον ρόλο που θα έχουν τα Γραφεία Τύπου και Επικονωνίας στο πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας.
Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας.
(Πηγή: Forum Διεθνούς Επικοινωνιακής Πολιτικής icp-forum.gr)

PM Papandreou meeting with French President Sarkozy

(GREEK NEWS AGENDA) Prime Minister George Papandreou flew to France yesterday, for talks with French President Nicolas Sarkozy – on an array of issues, focused mostly on economic matters – ahead of today’s European Council meeting.
After his meeting with the French president, Papandreou stated that the Greek government is committed to taking all necessary measures to fix Greece’s public finances.
 “We are ready to take any measures in order to cut public deficit to 8.7% of GDP in 2010 from 12.7% in 2009 and to meet the commitments the government has undertaken in its Stability and Growth Programme.”
Besides the pressing deficit and credit crisis burdening Greece, Papandreou said issues dealing with the Balkans, the Cyprus problem, climate change and even Europe’s position on the international stage were discussed.
Kathimerini daily: Premier talks tough but EU may offer help; Youtube.com: Greek prime minister in France for debt talks

United Nations Climate Change Conference begins

(GREEK NEWS AGENDA) Global attention is focused on Copenhagen which is hosting the United Nations Climate Change Conference, beginning today, and continuing through December 18.
Greece fully endorses the decisions of the European Union concerning climate change. Minister of Environment, Energy and Climate Change, Tina Birbili announced that Greece is willing to commit to the target of reducing greenhouse gas emissions by 20% by the year 2020.
She said that Copenhagen talks must deliver a legally binding document which will incorporate the Bali Road Map and the ‘Kyoto Protocol.
She further noted that by 2010 Greece will have presented a time-framework and announced Prime Minister George Papandreou’s initiative to promote together with the Spanish EU Presidency a post-Copenhagen action plan for the protection of the Mediterranean from climate change. 
Ministry of Environment, Energy & Climate Change: UN Climate Change Conference- Position of Greece; George Papandreou personal website: Position on Climate Change

Greek Bank Finances Climate Change Study

(GREEK NEWS AGENDA)  A committee of experts and academics from all relevant fields will carry out a study on the long-term economic, social and environmental repercussions of climate change on the country’s economy, Bank of Greece Governor George Provopoulos said yesterday (16.6). The study, which will be funded by the central bank, started being drafted in March and is expected to be completed in two years time.  Professor Constantine Drakatos, a member of the Academy of Athens will head the committee, in which a number of Greece’s most prominent scientists will be participating on a voluntary basis.   The project will not only give useful insight on the economy, Drakatos said, but will also mark the beginning of a permanent system of monitoring the environmental consequences of economic and political decisions.   Bank of Greece: Press Release (in Greek); Kathimerini daily: Bank funds climate change study

Greece: Energy Matters

♦ Behaviour Change Programmes
(GREEK NEWS AGENDA)   The Centre for Renewable Energy Sources (CRES) is hosting a workshop titled “Energy for a Change: Energy Use and Behavioural Change” in Athens today. This is part of the “Evaluation of Energy Behaviour Change Programmes” project (BEHAVE). Behaviour change is of central importance in bringing about significant reduction in energy end-use. Climate change and concerns for supply security make such a reduction all the more urgent. BEHAVE aims at improving the impact of energy-related behavioural change programmes and projects in the household sector, by learning from recent programmes and projects, and disseminating this knowledge to policy makers and programme-managers.

♦ Dialogue on SE Europe Energy

The Institute of Energy of Southeast Europe (IENE) is organising on June 18 – 19 the “3rd SE Europe Energy Dialogue conference in Thessaloniki.  With the objective of exchanging information and ideas on facing the energy and environmental challenges of the region, the “3rd Energy Dialogue” will function as a forum for furthering the idea of a South East European energy bridge involving all the countries. The international conference will take place under the aegis of the Development Ministry in collaboration with the World Energy Council. The IENE is a non-profit organization based in Athens whose main task is to provide a platform for independent dialogue and analysis on key energy issues.

Climate Change Conference in Athens

(GREEK NEWS AGENDA)   The impact of climate change as a challenge for the future generations with particular emphasis on the sensitive and vulnerable population groups of the Mediterranean countries, especially sick children, is the topic of the two-day international conference on “Climate Change and Challenges for the Future Generations.” The event opened Tuesday 2 june at the Athens Concert Hall and was organised under the patronage of UNESCO and in collaboration with the World Sustainable Development Forum. Speaking at the opening session, Prime Minister Kostas Karamanlis called for international effort, political intervention and coordinated action forward in order to save the planet’s environment. Karamanlis warned that if we do not act immediately, environmental degradation could become irreversible. Investment in a new economy, with respect for the environment, he stressed, was necessary. UN Intergovernmental Committee on Climatic Change (IPCC) President, Director General of The Energy and Resources Institute (TERI) and Nobel Peace Prize laureate Rajendra Pachauri -one of the keynote speakers at the conference- said that “climate change is a challenge for the present and future generations” and referred to the decrease in water reserves, big droughts, heat waves, the risk of wildfires and the reduction of farm crops as its repercussions in the Mediterranean region. Other keynote speakers include UN Secretary General Envoy on Climatic Change and former Chilean President Ricardo Lagos, and cardiac surgery professor at the Imperial College in London, Sir Maghdi Yacoub. See also: Programme of the Conference

Athens Declaration on Climat Change

climate3(GREEK NEWS AGENDA)  The two-day international conference on “Climate Change and Challenges for the Future Generations” – under the patronage of UNESCO – concluded yesterday, june 3, with the adoption of the “Athens Declaration on Vulnerable Children and Climate Change,” which places emphasis on the urgent need to limit climate change and assume action facilitating the necessary adjustments.  “Vulnerable communities in the Mediterranean region, such as the elderly and the very young, especially those suffering from chronic diseases, are most likely to be among those who will be greatly affected by the destabilisation of the climate system coupled with the imminent disruption of the eco-system,” the declaration underlines.  According to the declaration, the Mediterranean region can play a key role in reducing greenhouse gases by increasing the use of renewable energy sources and promoting environmentally friendly technologies in important sectors of the economy.