• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteGrecja widziana przez Marię Okołów – Podhorską

Maria Okolow-Podhorska

Wystawa Marii Okołów – Podhorskiej ma miejsce w pięknym, starym budynku, który jest siedzibą P.A.N. Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja na Skarpie 27. Będzie ona otwarta do 27 lutego 2011. Poniedziałek –piątek: 9.00 – 16.00. Niedziela: 10.00 – 16.00.
Duża część grafik i rysunków  artystki pokazuje jej fascynację Grecją. Opowiadając o swojej pracy cytuje ona często greckiego poetę – ( nagroda Nobla) – Odyseusza Elytisa:
,,C zas to przemijające cienie ptaków,
Moje oczy otwarte wśród jego obrazów’’
Na pierwszy rzut oka widzimy pejzaże z Polski, z Grecji – jest w nich jednak jeszcze coś. Po chwili odkrywamy, że artystka opowiada o przestrzeni, atmosferze jak też i o miejscach, w których była.
To są akwaforty, a więc prace wykonane w dawnej, wynalezionej w XVI wieku technice. Wystawie należałoby nadać tytuł: papier, miedź, papier.
Proces wykonania akwaforty jest następujący: jego początkiem są szkice ołówkiem na papierze. Według nich powstaje rysunek na miedzianej płycie.
Wytrawiona w kwasie, natarta farbą drukarska staje się ona matrycą, z której wykonuje się odbitkę ( akwafortę) na czerpanym papierze.
Maria Okołów –Podhorska mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie też ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych; kontynuowała je następnie w Londynie i w Paryżu.
Swoje prace prezentowała na wielu wystawach- szczególnie w Szwajcarii-uczestniczyła też w licznych ekspozycjach zbiorowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony artystki: www.akwaforty.dl.pl

Greece seen by Maria Okołów – Podhorska

The exhibition ,,Copper and Paper’’ of Maria Okołów – Podhorska is taking place till the 27 February 2011 in the beautiful, old building  belonging to the P.A.N. Museum of Earth in Warsaw, Aleja na Skarpie 27. Monday – Friday; 9.00 – 16.00 p.m.. Sunday: 10 – 16.00 p.m..
The important part of presented etchings and drawings shows the artist’s fascination by Greece. Talking about those works the author often cites the greek poet (Nobel Price) Odysseas Elytis:
,,the time those are bird’s shadows
my eyes widely opened among its pictures’’
On the first sight we see just landscapes from Poland and Greece, but there is something more behind. After a while we may discover, that the artist is telling about the space, about the atmosphere of some places she has seen. Those are etchings – it means works made in the old technics existing since XVI century. At the beginning they are pencil’s projects. Next the artist draws on the copper plate which after being etched is ready for printing. Proofs are executed with printing ink on hand press on the hand made paper.
Maria Okołów – Podhorska lives and works in Warsaw. She is graduated from The Academy of Fine Arts in Warsaw. Than she continued her studies in London and in Paris. The artist’s works were presented on several Individual Exhibitions –especially in Switzerland; also on many Group Exhibitions.


Advertisement