• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce site“Hellenic Poles”: Documentary Film by Partus

Hellenic Poles„Helleńska Polonia”  is a documentary film about Poles residing in the sunny Greece, the cradle of ancient philosophy, civilisation, and culture, as well as of the modern Olympic Games. Introducing a few expatriate Polish and mixed Greek-Polish families we demonstrate mutual penetration of the cultures, customs, and behaviors, and present instances of their partial or complete assimilation with the Greek society and its culture, religion, customs, and language. The film sequences are set against the background of charming landscapes of the Greek Republic’s picturesque sceneries and adorned with the fascinating genuine Greek music. VIEW VIDEO

Helleńska Polonia

Dokument pt. „Helleńska Polonia” to film o Polakach rezydujących w słonecznej Grecji, kolebce filozofii, cywilizacji i kultury antycznej oraz nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Na przykładach rodzin polonijnych i mieszanych staraliśmy się wykazać wzajemne przenikanie się kultur, zwyczajów i zachowań oraz przedstawić zdarzenia świadczące o częściowej bądź całkowitej asymilacji ze społecznością grecką jej kulturą, religią, obyczajach i języku. A wszystko to oprawione urokliwymi krajobrazami malowniczego kraju i ubarwione interesującą muzyką. Premiera: 20 września, godz. 17:25 , TVP Polonia (20 IX 2008 – godz. 17:25; 02:50 , 22 IX 2008 – godz. 10:40 TVP POLONIA)