• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteObchody 1821: Rocznica Wyjścia z Mesolongi

W dniach 18-20 kwietnia 2008 w Mesolongi miały miejsce uroczystości zamykające obchody rocznicy dramatycznych wydarzeń związanych z wielkim powstaniem Greków, jakie wybuchło przeciwko Turkom w roku 1821. Mianowicie w roku 1826, po długim oblężeniu miasta przez Turków wzmocnionych oddziałami wojsk egipskich wygłodzeni obrońcy Mesolongi wraz z ludnością cywilną postanowili siłą przebić się przez oblegających. „Wyjście” nastąpiło w sobotę przed niedzielą palmową (10 kwietnia) i zakończyło się straszliwą rzezią mieszkańców. Niektórzy woleli wysadzić się w powietrze niż iść do niewoli. 

W rocznicę tych wydarzeń w Mesolongi oddaje się także hołd filhellenom europejskim poległym za wolność Greków. Nie brakowało pośród nich Polaków, dlatego też podczas tegorocznych obchodów gościem honorowym była Polska. Reprezentował ją Ambasador RP w Atenach, pan Michał Klinger. Wykład z dziejów wspólnych losów Polaków i Greków wygłosiła profesor Małgorzata Borowska, Kierownik Pracowni Studiów Helleńskich Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, a doktorant IBI Jacek Raszewski zaprezentował dorobek Pracowni, a także przedstawił sylwetki kilku wybitnych polskich filhellenów. Obu wystąpieniom towarzyszyła prezentacja komputerowa. Spotkały się one z gorącym przyjęciem słuchaczy.