• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce site“Literature and Immigation” Conference in Warsaw (25/3/2010)

Ημερίδα  «Λογοτεχνία και Mετανάστευση»
Πέμπτη, 25 Μαρτίου
12:00 – 14:00
&
15:15 – 19:00
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Zamek Ujazdowski (οδόςJazdow 2, Βαρσοβία)

Μια από τις πιο συναρπαστικές δοκιμασίες για τους συγγραφείς είναι χωρίς αμφιβολία η εγκατάλειψη της μητρικής τους γλώσσα και η απόφαση δημιουργίας σε μια ξένη γλώσσα.
Η διεθνής ημερίδα «Λογοτεχνία και Μετανάστευση», υπό την αιγίδα του  EUNIC Cluster Βαρσοβίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξετάσει το φαινόμενο «Λογοτεχνία και Μετανάστευση» στην Ευρώπη του 20ου αιώνα, σε μια προσπάθεια αναζήτησης της ταυτότητας της σύγχρονης Ευρώπης.
Η ημερίδα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να συναντηθούν επιστήμονες που μελετούν το φαινόμενο της μεταναστευτικής λογοτεχνίας και συγγραφείς που αντιμετώπισαν την πρόκληση να γράψουν στην γλώσσα της θετής πατρίδας τους.
Θα εξηγήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες των αποφάσεων τους, θα διαβάσουν  αποσπάσματα των έργων τους στο πρωτότυπο και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων στην ημερίδα.
Έχουν προσκληθεί επιφανείς επιστήμονες (συζήτηση στις 12.00): Gazmend Kapllani (Ελλάδα), AndreasSchumann (Γερμανία), MirinaRuncan (Ρουμανία), SandraVlasta (Αυστρία), StenPultzMoslund (Δανία).
Γνωστοί συγγραφείς έχουν, επίσης, προσκληθεί ( συζήτηση στις 15.15): Artur Becker(Γερμανία), Θοδωρής Καλλιφατίδης (Ελλάδα-Σουηδία), Lam Quang My (Πολωνία), Julya Rabinowich (Αυστρία), Matei Visniec (Ρουμανία).
Την συζήτηση θα συντονίσει ο Jan Fellerer, καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης.
Διοργανωτές:  Αυστριακό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Zamek Ujazdowski, Μορφωτικό Ινστιτούτο Δανίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Πολωνία, Ινστιτούτο Goethe, Ρουμανικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο, Πρεσβεία της Ελλάδας – Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, και Πρεσβεία της Σουηδίας.    

Konferencja „Literatura i imigracja”
czwartek, 25 marca, godz. 12:00–19:00
CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa

Jednym z najbardziej skrajnych doświadczeń dla pisarza jest bez wątpienia porzucenie języka ojczystego i podjęcie decyzji o tworzeniu w języku obcym. Międzynarodowa konferencja „Literatura i imigracja”, zorganizowana przez EUNIC Cluster Warszawa i Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce*, pragnie przyjrzeć się zjawisku literatury emigracyjnej w Europie XXI w. i zbadać je z akademickiej i osobistej perspektywy. Chcemy spróbować znaleźć klucz do tożsamości współczesnej Europy.
Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do spotkania naukowców badających zjawisko pisarstwa emigracyjnego oraz samych pisarzy, którzy podjęli wyzwanie tworzenia w języku swojej przybranej ojczyzny. Będą oni tłumaczyć powody i wyjaśniać konsekwencje swoich decyzji, a na zakończenie przeczytają fragmenty swoich utworów w oryginale oraz odpowiedzą na pytania uczestników.
Zaprosiliśmy wybitnych naukowców (dyskusja panelowa o godz. 12:00): dr Gazmend Kapllani (Grecja), prof. dr Andreas Schumann (Niemcy), dr Miruna Runcan (Rumunia), dr Sandra Vlasta (Austria), dr Sten Pultz Moslund (Dania).
Naszymi gośćmi będą też znakomici pisarze (dyskusja panelowa o godz. 15:00): Artur Becker (Niemcy), Theodor Kallifatides (Szwecja), dr Lam Quang My (Polska), Julya Rabinowich (Austria), Matei Vişniec (Rumunia). Spotkanie poprowadzi dr Jan Fellerer, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, ekspert w dziedzinie wielokulturowości i wielojęzyczności w Europie.
Partnerzy: Agencja Dramatu i Teatru ADiT, Instytut Książki, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo W.A.B.
* Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Duński Instytut Kultury, Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, Goethe-Institut Warschau, Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Ambasada Grecji – Biuro Prasowe i Ambasada Szwecji

Advertisement

EUNIC Warszawa cluster / „Literatura dziecięca – Przeczytane w tłumaczeniu” (18.9.09)

Giannis Plachouris fairytale “The leave that didn’t want to fall”

Giannis Plachouris fairytale “The leave that didn’t want to fall”

Literatura dziecięca / Przeczytane w tłumaczeniu” to temat imprezy zorganizo-wanej w dniu 18 września w Austriackim Forum Kultury – w ramach EUNIC Warszawa -, w której uczestniczyło również Biuro Prasowe Ambasady Grecji.  W trakcie imprezy przeczytanych zostało przetłumaczonych na język polski czternaście bajek z państw europejskich. 
Państwa – członkowie grupy EUNIC, które uczestniczyły w prezentacji to : Portugalia, Austria, Dania, Szwajcaria, Grecja, Norwegia i Słowacja.
Słuchaczami były dzieci z Warszawy w wieku przedszkolnym i szkolnym, natomiast bajki były czytane przez uczniów klas licealnych.
Grecję reprezentowałą bajka pod tytułem „O liściu, który nie chciał spaść z drzewa” autorstwa Jannis’a Plachuris’a w tłumaczeniu Joanny Kruczkowskiej.

“Children’s literature / Read in translation”

“Children’s literature / Read in translation”

 EUNIC CLUSTER ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ / «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» (18.9.09)

 «Παιδική λογοτεχνία / Διαβάζοντας σε μετάφραση» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Αυστριακό Πολιτιστικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας –στα πλαίσια του EUNIC Βαρσοβίας- με συμμετοχή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Βαρσοβίας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, διαβάστηκαν δεκατέσσερα παραμύθια από ευρωπαϊκές χώρες, μεταφρασμένα στην πολωνική γλώσσα.
Οι χώρες –μέλη της ομάδας EUNIC- που συμμετείχαν στην παρουσίαση ήταν : Πορτογαλία, Αυστρία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Νορβηγία και Σλοβακία.
Το κοινό αποτελούσαν μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας σχολείων της Βαρσοβίας, ενώ τα παραμύθια διάβασαν μαθητές λυκείου. 
Από ελληνικής πλευράς, διαβάστηκε το παραμύθι «Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει», του Γιάννη Πλαχούρη, σε μετάφραση της  Joanna Kruczkowska. 
Το Γραφείο Τύπου επέλεξε το ελληνικό παραμύθι και φρόντισε για την μετάφρασή του στην πολωνική.

  SEPTEMBER 18, 2009 “CHILDREN`S LITERATURE – READ IN TRANSLATION” (18.9.2009)

PLachouris 3 “Children’s literature / Read in translation” – a meeting in the context of Eunic Cluster in Warsaw- took place on the 18th of September in the Austrian Cultural Institute of Warsaw.
Fourteen fairytales from European countries have been presented to an audience composed mostly of school children.
Giannis Plachouris fairytale “The leave that didn’t want to fall” translated in polish by Joanna Kruczkowska, represented Greece, while Portugal, Austria, Denmark, Switzerland, Norway and Slovakia participated also in the project.
The Greek Press Office in Warsaw coordinated the participation of Greece and assisted the event.

Plachouris 2