• Photos from Greece

    Events of Press Office

    Click to go to Events of Press Offce siteNowa epoka dla greckiego przewoźnika lotniczego Olimpiaki

(ERT)  Rzecznik rządu Theodoros Roussopoulos określił zezwolenie Komisji Europejskiej na zachowanie obecnej nazwy „Linie Lotnicze Olimpiaki” i kół olimpijskich jako duży sukces. Jednocześnie dodał, że mitem jest, że prywatyzacja firmy sprawi, że oddalone regiony zostaną  pozbawione rejsów lotniczych Olimpiaki.
Minister transportu Kostis Chadzidakis określił plan uzdrowienia jako „dużą interwencję strukturalną kładącą kres długoletniemu problemowi” i oświadczył, że interesy zatrudnionych zostały zagwarantowane, ponieważ plan przewiduje zatrudnienie części pracowników w nowych firmach lub w innych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, oraz przejście na emeryturę, a szczególną troską objęci zostaną pracownicy sezonowi.
Dzisiaj pracownicy Linii Lotniczych Olimpiaki zorganizowali pikietę protestacyjną na jednym z pasów startowych lotniska im.Eleftheriosa Wenizelosa w Atenach i zapowiedzieli dalsze akcje protestacyjne ale nie strajki.
Advertisement

Greece’s Television and Radio Frequency Charts

On July 24 2008, Greek Minister of State Theodoros Roussopoulos and Transport and Communications Minister Kostis Hatzidakis, held a press confrence for the presentation of the frequency chart for digital television tranmission and the frequency chart for analoque radio broadcasting in Greece. The digital broadcast trial period will be launched on November 1, 2008 with digital integration completed by 2015 at the latest, Roussopoulos said, adding that the EU is urging members to adopt digital technology by 2012. The digital frequencies chart is a serious attempt to put the broadcast sector in order, Roussopouloos said, stressing that consultations will be held with all interested parties before any joint ministerial decisions are issued setting the necessary preconditions.  Read the transcript of the press conference in english   Continue reading